zpět     

SPECIALIZOVANÁ VYŠETŘENÍ A LÉČBA

    Dostali jsme se téměř ke konci naší návštěvy prvosledového veterinárního pracoviště. Buď již máme stanovenu konkrétní diagnózu a nebo nás ještě čakají další vyšetření, která by měla k diagnóze vést. Všimněte si podmiňovacího způsobu. Ne vše se dá v medicíně přesně zaškatulkovat a může se stát, že konečná diagnóza a příčina onemocnění nebude stanovena nikdy. Potom je důležitý výsledek vlastní léčby. 

    Co vlastě mezi specializovaná vyšetření patří? Jsou to v první řadě zobrazovací techniky - rentgen, ultrasonograf, CT, MRI, skiaskopie ….. a dále veškerá laboratorní vyšetření - rozbory krve a tělních tekutin, histologická vyšetření různých preparátů od jednoduchých cytologických vyšetření až třeba po přesné určení typu nádoru, bakteriologické a mykologické kultivace se stanovením citlivosti k jednotlivým lékům atd., atd.. , vyšetření u specialistů  - ortopedie, kardiologie, neurologie …. Dalo by se pokračovat ještě dlouho, ale to není náplní této kapitoly.

    Do této chvíle naší návštěvy v ordinaci může provést důkladný odběr anamnézy a základní klinické vyšetření standardně každý lékař na každém pracovišti. U specializovaných vyšetření je to jinak. Záleží především na vybavennosti pracoviště, odborné erudici lékaře a v neposlední řadě na jeho schopnosti sebereflexe. 

    Pokud vše zatím probíhalo tak, jak jsme si popsali a Vy jste lékařem dostatečně a srozumitelně informováni o výsledcích dosavadního vyšetření, měl by lékař v komunikaci s Vámi pokračovat. Je důležité abyste věděli jaká další vyšetření navrhuje, co ho k tomu vede a jaké výsledky očekává a také jaká bude předpokládaná cena vyšetření. Specializovaná vyšetření totiž můžete odmítnout a je jedno z jakého důvodu. Pokud se tak stane je na lékaři jak se k této situaci postaví. Co by měl udělat vždy - minimálně toto zapsat do zdravotní dokumentace pacienta a v lepším případě Vás nechat podepsat “revers”, kde stvrdíte svým podpisem, že jste skutečně byli informování o navrhovaném diagnostickém postupu a tento jste odmítli. Zase je to stěžejně ochrana lékaře!

    Máme  hotovou diagnózu a můžeme přistoupit k léčbě. 

    Pokud je to jen trochu možné, měla by být v diagnostice zjištěna PŘÍČINA onemocnění a léčba by se měla zaměřit na její odstranění. Pouze tzv. “SYMPTOMATOLOGICKÁ” léčba zaměřující se na zvládnutí projevů nemoci  by se dala přirovnat k hašení požáru, kde na jedné straně hasiči hasí a na druhé zapomněli vypnout plyn. Kombinace řešení příčiny a tlumení projevů je nejvhodnější variantou léčby. V některých případech už nelze vlastní příčinu onemocnění řešit a léčba se zaměřuje cíleně jen na omezení a zmírnění projevů ( konečné fáze rakoviny apod.) - takové léčbě se pak říká “PALIATIVNÍ”.

    Léčba je finální výstup návštěvy u veterinárního lékaře a vyžaduje vzájemné pochopení a spolupráci obou zúčastněných stran. Lékař Vám navrhne terapeutický postup, pravděpodobně aplikuje nějaké léky injekčně, přídadně pro následnou péči dostanete léky domů. Tady opět hrají stěžejní roli informace. Od lékaře byste se vždy měli dozvědět:

 • jaké léky používá a v jakých dávkách
 • k čemu jsou tyto léky určeny
 • jestli mají nějaké vedlejší učinky a jaké
 • co od léčby očekává, resp. jaký předpokládá další průběh omenocnění, uzdravovaní
 • jestli existuje jiná varianta léčby
 • u léků, které dostáváte domů musíte jednoznačně vědět:
  • přesné dávkování
  • zda je dávat před, s, nebo po jídle a v jakých intervalech
  • zda se mohou vyskytnout nějaké obtíže v souvislosti s podáváním
  • co dělat, když se Vám lék nepodaří aplikovat

Máte-li jakékoli pochybnosti PTEJTE SE, PTEJTE SE a PTEJTE SE. Dělejte si poznámky a nenechte se odbýt. 

    Půjdete- li na kontrolu celý postup popsaný v tomto a předcházejících dílech by se měl opakovat. Lékař Vám může zadat “domácí úkol” např. ve formě sledování určitých změn. Snažte se vždy splnit tento úkol na jedničku! Potřebné informace si poznamenejte  a v písemné formě předejte při kontrole, stanou se součástí zdravotní dokumentace.

    Jsme na konci návštěvy, platíte a měli byste vědět za co. Pokud platební výměr odmítnete je to čistě Vaše věc. Ptejte se však Vašeho lékaře, zda si vede zdravotní dokumetnaci a jakým způsobem ji můžete získat, nebo alespoň výpis z ní. Lékař nemá povinnost Vám ji automaticky vydat, ale osobně si myslím, že je dobré mít zdravotní složku zvířete doma. To třeba pro případ nějaké náhlé příhody a akutní návštěvy jiného pracoviště. Souborem záznamů z jednotlivých návštěv u veterináře vzniká “dekurz” pacienta usnadňující v dlouhodobém hledisku orientaci v celkové zdravotním stavu a to je velmi důležité. 

    Ještě zbývá jedna kapitola našeho miniseriálu, kapitola s názvem “ CO SE JINAM NEVEŠLO”.

 
přátelská veterina

ORDINAČNÍ HODINY

Pondělí - Pátek
Sobota
Neděle
8 - 21 hod.
9 - 21 hod.
9 - 21 hod.

OBJEDNÁNÍ NUTNÉ.

Platit můžete také kartou:

RYCHLÝ KONTAKT

VETERINA VeMaP
Turecká 44
266 01 Malé Přílepy

Tel.: +420 722 347 461
E-mail: kontakt@vemap.cz

SLEDUJTE NÁSCreated by veterinarniweb.cz, 2020