zpět     

STATUS PRAESENS

    Pro název třetí kapitoly jsem záměrně zvolil latinský název, který v překladu znamená “STAV SOUČASNÝ”.  Daleko lépe, než běžně používaný český termín “KLINICKÉ VYŠETŘENÍ”, vystihuje podstatu medicíny, resp. biologie a tou je dymanika celého života. To co bylo před chvílí už nemusí v tento moment platit a co bude za pár okamžiků se můžeme jen domívat, případně dovozovat ze získaných znalostí a zkušenností. Pokud si toto uvědomíme, pochopíme lépe jak důležité jsou právě informace o kterých zde stále mluvíme. Lékař totiž opravdu zjišťuje momentální stav pacienta v danou chvíli.

    Do této chvíle jste poskytovali infornace lékaři, od této chvíle se situace obrací a je na lékaři, aby poskytoval informace Vám. O tom si více řekneme v závěru kapitoly.

    Jak takové klinické vyšetření a popis stavu současného stavu probíhá.? V první řadě by měl lékař za všech okolností postupovat stejně a tento postup by měl být standardizovaný. Zažité a standardizované postupy ve velké míře eliminují chyby a přehlédnutí. A když říkám za všech okolností, myslím to skutečně vážně. I když do ordinace přijdete třeba jen na ošetření drápků, nebo třeba s kulháním, průjmem, kašlem atd., vždy by mělo být kllinické vyšetření komplexní. Vyjímku opět tvoří urgentní stavy.

    Základní klinické vyšteření probíhá několika způsoby:

 • adspekcí ( pozorováním )
 • auskultací ( poslechem )
 • palpací ( pohmatem )
 • perkusí ( poklepáváním )

    Prvotně by měly být zjišťovány hodnoty tzv. triasu - dechová frekvence, tepová frekvence a teplota. Tyto hodnoty jsou nejvíce ovlivnitelné různými faktory a např. zjišťování tepové frekvence v průběhu vyšetření může být velmi ovlivněno delší manipulací a stresem. To, že klinické vyšetření již začalo nemusíte ani zpozorovat. Lékař už v průběhu odebíraní anamnézy většinou Vaše zvíře pozoruje a všímá si jak se chová a orientuje. V dalším je většinou zvíře umístěno na vyšetřovací stůl a začínáme doslova od hlavy k patě. V rámci základního klinického vyšetření by mělo být postupně vyšetřeno:

 • celkový fyzický ( kondice, hydratace) a psychický stav pacienta - adspekce, palpace
 • kůže a srst - adspekce a palpace
 • viditelné sliznice - adspekce
 • stav dutiny ústní a zuby - adspekce
 • oči a uši - adspekce
 • vyšetřitelné mízní uzliny - palpace
 • dutina hrudní ( srdce a plíce) - auskultace
 • dutina břišní - auskultace, palpace, perkuse
 • konečník a pohlavní orgány - adspecke a palpace
 • muskuloskeletární soustava - palpace, perkuse, adspekce

    V ideálním případě Vás již v průběhu vyšetření lékař infornuje o tom co dělá a co zjistil. Jednoznačně by se k Vám tyto informace měly dostat po skončení základního klinického vyšetření a měly by být zaznamenány do karty pacienta. Tím je ukončena první fáze. 

    Mnohdy základní klinické vyšetření postačuje pro stanovení diagnózy, nebo alespoň tzv. “suspektní” diagnózy. Slovo suspektní se běžně v medicíně používá. Ve svém překladu znamená “podezřelý” a nelze ho vykládat doslovně. Suspektní diagnóza tedy znamená podezření na …., a je třeba ji potvrdit dalším vyšetřením, nebo souborem vyšetření. 

    Dále vstupuje do hry tzv. “diferenciální diagnostika”. Některá onemocnění se navenek manifestují velmi podobně a je na lékaři, aby toto dokázal posoudit a navrhout další postupy. Vždy by Vám měl svoji činnost srozumitelně vysvětlit. Měli byste vědět  co se dělo, co je a není v pořádku, zda-li jsou navrhována další vyšetření a proč, jaká je diagóza ať už definitivní, nebo suspektí a jaký je navrhovaný léčebný postup. No a to bude tématem příští kapitoly, tedy “ SPECIALIZOVANÁ VYŠETŘENÍ A LÉČBA”.

    Opět malá poznámka na závěr: Pokud něčemu nerozumíte, nebo máte pocit, že se Vám dostalo málo informací, ptejte se, nenechte se odbýt  a pamatujte “CO JE PSÁNO, TO JE DÁNO”. Zdravotní dokumentace je především ochranou lékaře !!!

 

 
přátelská veterina

ORDINAČNÍ HODINY

Pondělí - Pátek
Sobota
Neděle
8 - 21 hod.
9 - 21 hod.
9 - 21 hod.

OBJEDNÁNÍ NUTNÉ.

Platit můžete také kartou:

RYCHLÝ KONTAKT

VETERINA VeMaP
Turecká 44
266 01 Malé Přílepy

Tel.: +420 722 347 461
E-mail: kontakt@vemap.cz

SLEDUJTE NÁSCreated by veterinarniweb.cz, 2020